Ilmavesilämpöpumpun yleisimmät ongelmat – Ennaltaehkäisy ja korjaaminen

Ilmavesilämpöpumpun yleisimmät ongelmat – Vinkit korjaamiseen

RH Kylmätekniikan toteuttama koteloitu VILP asiakkaalle
Joni Puskala
7.12.2023

Ilmavesilämpöpumput ovat 2020-luvun energiaremonttien ja uudisrakentamisen kulmakiviä. Ne tarjoavat energia- ja kustannustehokkuutta, johon harva lämmitysmuoto pystyy vastaamaan.

Ilmavesilämpöpumput ovat erittäin varmatoimisia ja vaativat verrattain hyvin vähän huoltoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuten muissakin sähkölaitteissa, on vesi-ilmalämpöpumpussa liikkuvia osia ja komponentteja, jotka voivat kulua ajan mittaan.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen korjaaminen ovat avainasemassa laitteen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden varmistamisessa.

Tässä artikkelissa käymme läpi ilma-vesilämpöpumppujen yleisimmät ongelmat sekä jaamme vinkkejä, kuinka korjata ja ennaltaehkäistä niitä. Kun pidät ilmavesilämpöpumpustasi hyvää huolta, vältät suuremmat vauriot ja varmistat tehokkaan ja edullisen lämmityksen vuosiksi eteenpäin.

Vesi-ilmalämpöpumppujen yleisimmät ongelmat

Laite pitää kovaa ääntä

Ilmavesilämpöpumpun poikkeuksellisen kova ääni voi johtua useista syistä, kuten laitteen iästä, huonosta asennuksesta tai komponenttien kulumisesta. Melu voi olla jatkuvaa tai satunnaista ja se voi ilmetä sekä sisä- että ulkoyksikössä. Erityisesti ulkoyksikön aiheuttama melu voi häiritä naapureita.

Jäätymisongelmat

Ilmavesilämpöpumput voivat kohdata jäätymisongelmia erityisesti kylminä talvikuukausina. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että laitteen sulatusjärjestelmä ei toimi oikein tai laite on sijoitettu paikkaan, jossa se altistuu liialliselle kosteudelle. Jäätynyt laite voi menettää tehonsa ja pahimmassa tapauksessa vaurioitua vakavasti. Voit sulattaa ulkoyksikön lämpimällä vedellä, mutta muista, että sulattaminen ei poista jäätymisen taustalla olevaa ongelmaan.

Heikentynyt suorituskyky

Ajan mittaan ilmavesilämpöpumpun suorituskyky voi heikentyä. Tämä voi johtua monista syistä, kuten huollon laiminlyönnistä, suodattimien tukkeutumisesta tai järjestelmän vuodoista. Heikentynyt suorituskyky tarkoittaa usein korkeampia sähkölaskuja, sillä laite joutuu käymään kovemmalla teholla saavuttaakseen optimaalisen lämmityksen.

Näin ennaltaehkäiset ongelmat

Säännöllinen huolto

Vesi-ilmalämpöpumpun säännöllinen huolto on ensisijaisen tärkeää laitteen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden kannalta. Huollossa ammattilainen tarkistaa laitteen kaikki osat, vaihtaa kuluneet komponentit, puhdistaa suodattimet ja tarkastaa järjestelmän paineet. Suositeltavaa on tehdä perusteellinen huolto parin vuoden välinen, mutta tietyissä olosuhteissa huolto saattaa olla tarpeen useammin.

Suodattimien puhdistus on erityisen tärkeää, sillä likaiset suodattimet voivat heikentää laitteen suorituskykyä ja lisätä energiankulutusta. Suosittelemme puhdistamaan suodattimen mielellään jopa kerran kuukaudessa. Suodattimen puhdistaminen on helppo toimenpide, voit tehdä täysin itse.

Oikea asennus ja sijoittelu

Laitteen asennus on kriittinen vaihe, joka voi määrittää sen toiminnan vuosiksi eteenpäin. Asennuksen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että sisä- ja ulkoyksiköt sijoitetaan optimaalisesti. Ulkoyksikön tulisi olla suojassa suoralta auringonvalolta, sateelta ja tuulelta. Samalla on varmistettava, että yksikön ympärillä on riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihdolle.

Ongelmien tunnistaminen ja korjaaminen

Ilmavesilämpöpumppu ei aina ilmoita vioistaan dramaattisesti, vaan merkit orastavasta ongelmasta ovat usein hienovaraisempia. Yleisimmät merkit piilevästä ongelmasta ovat aiemmin mainitut kova ääni ja heikennyt lämmitysteho sekä kondenssiveden liiallinen kertyminen tai vuodot. Sähkölaskujen äkillinen nousu voi myös kieliä laitteenm ongelmasta.

Kuinka toimia ongelmien ilmetessä

Mikäli havaitset jonkin edellä mainituista merkeistä, on tärkeää toimia nopeasti. Aloita tarkistamalla laitteen perusasetukset ja varmista, että se on kytketty päälle oikein. Tarkista myös suodattimet ja puhdista ne tarvittaessa. Jos laite on jäätynyt, sammuta se ja anna sen sulaa ennen uudelleenkäynnistämistä.

Milloin kutsua ammattilainen paikalle?

Jos perustoimenpiteet eivät auta tai ongelmat toistuvat säännöllisesti, on aika kutsua ammattilainen paikalle. Erityisesti, jos epäilet laitteen vuotavan kylmäainetta tai komponenttivikaa, on tärkeää ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Kylmäainevuoto ei ole vain tehottomuuskysymys, vaan se voi olla myös ympäristölle haitallista. Sähköongelmat voivat puolestaan olla paloriski.

Yhteenveto – Pidä ilmavesilämpöpumpustasi hyvää huolta

Ilmavesilämpöpumput ovat erinomainen investointi monille kotitalouksille, tarjoten tehokkaan ja ympäristöystävällisen tavan lämmittää asuntoa. Kuten kaikki kodinkoneet ja laitteet, myös ilmavesilämpöpumput voivat kohdata erilaisia ongelmia käyttöikänsä aikana. Onneksi useimmat näistä ongelmista voidaan ennaltaehkäistä säännöllisellä huollolla ja oikeaoppisella käytöllä.

Kun ongelma ilmenee, on tärkeää tunnistaa se ajoissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Joissakin tapauksissa ongelman voi korjata itse, mutta monimutkaisemmissa tilanteissa on suositeltavaa kutsua paikalle ammattilainen. Oikea-aikainen puuttuminen voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä ja pidentää laitteen käyttöikää.

Ilmavesilämpöpumpun hankinta ja ylläpito vaativat sitoutumista ja huolellisuutta, mutta niiden tuomat hyödyt – kuten alhaisemmat lämmityskustannukset, parempi sisäilman laatu ja ympäristöystävällisyys tekevät investoinnista sen arvoisen.

Muista nämä:

  • Huolla ilmavesilämpöpumppua säännöllisesti
  • Pidä ilmavesilämpöpumpun suodatin puhtaana
  • Älä epäröi kääntyä ammattilaisen puoleen – suuri osa vioista kuuluu takuun piiriin
  • Älä yritä korjata monimutkaisia ongelmia itse: vältä turvallisuusriskit ja pyydä ammattilainen paikalle
  • Jos ilmavesilämpöpumpun kompressori hajoaa, ota yhteyttä vakuutusyhtiöön. Kompressorin äkillinen hajoaminen kuuluu kotivakuutuksen piiriin
  • Puhdista ulkoyksikkö lumesta minimoidaksesi jäätymisen riskit

Muut lukivat myös