Milloin vesi-ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin?

Milloin vesi-ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin? Onko VILP kannattava investointi? Tämä artikkeli on vastaus kaikkiin kysymyksiisi.

Mitsubishin vesi-ilmalämpöpumppu
Joni Puskala
7.12.2023

Energiaremontti eli lämmitysjärjestelmän uusiminen on suuri toimenpide, joka vaatii tarkan suunnittelun ja useiden eri vaihtoehtojen vertailua. Vertaillessa eri vaihtoehtoja nousee yksi vaihtoehto usein puheenaiheeksi: Vesi-ilmalämpöpumppu.

Myös ilmavesilämpöpumppuna tunnettu moderni lämmitysjärjestelmä on noussut valtavaan suosioon viime vuosina, eikä suotta, sillä laite tarjoaa kustannustehokkuuden ja hyötysuhteen, joihin harva kilpaileva järjestelmä kykenee vastaamaan. Ilmavesilämpöpumppu on ympäristöystävällinen ja ekologinen järjestelmä, joka soveltuu käytännössä jokaiseen uudis- tai saneerauskohteeseen.

Kuten muidenkin vaihtoehtojen kohdalla, herää monelle ilmavesilämpöpumppua harkitsevalla sama kysymys: Milloin se maksaa itsensä takaisin?

Takaisinmaksuaika on keskeinen mittari joka ilmaisee, kuinka pitkällä aikavälillä laitteen tuomat säästöt energaikustannuksissa ylittävät alkuinvestoinnin.

Milloin VILP maksaa itsensä takaisin?

Ammattilaisen asentama ilmavesilämpöpumppu maksaa itsensä takaisin keskimäärin 5-8 vuodessa. On tärkeä ottaa huomioon, että takaisinmaksuaika on aina tilannekohtaista.

Miksi takaisinmaksuaika ei ole aina vakio?

Samaa pohtii moni muukin talonomistaja. Otetaan askel taaksepäin ja katsotaan tarkemmin, miksi ilmavesilämpöpumpun takaisinmaksuaika voi vaihdella ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.

Ilmavesilämpöpumpun hankintakustannukset

Yksi suurimmista takaisinmaksuaikaan vaikuttavista tekijöistä on alkuinvestointi. Helposti luulisi, että mitä suurempi alkuinvestointi, sitä pidempi takaisinmaksuaika. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkansa, sillä vesi-ilmalämpöpumpun hinta on usein kytköksissä laitteen tehoon. 

Jos kohteen lämmöntarve on suurempi, tarvitaan tehokkaampi laite. Vaikka halvemman laitteen hankinta voi kuulostaa taloudellisesti houkuttelevalta, ei alimitoitettu pumppu riitä lämmittämään suurempaa kiinteistöä, jolloin laitteen tuomat säästöt voivat jäädä lähes olemattomiksi.

Ilmavesilämpöpumppua valittaessa älä katso pelkkää hintaa, vaan vertaa laitteen lämmitystehoa kotisi lämmitystarpeeseen.

Paljonko ilmavesilämpöpumppu maksaa?

  • Hankintahinta: Vesi-ilmalämpöpumpun hankintahinta voi vaihdella merkittävästi riippuen laitteen tehosta, merkistä ja mallista. Yleisesti ottaen hinnat liikkuvat 8 000 – 20 000 euron välillä. Näin ollen ilmavesilämpöpumppu voi olla maalämpöä huomattavasti edullisempi investointi.
  • Asennuskustannukset: Asennuksen hinta voi vaihdella riippuen asennuksen monimutkaisuudesta, asennuspaikasta ja mahdollisista lisätöistä. On tärkeää muistaa, että asennuksen tulisi aina suorittaa ammattilainen, jotta laitteen takuu säilyy ja se toimii optimaalisesti.
  • Käyttö- ja ylläpitokustannukset: Vaikka vesi-ilmalämpöpumppu on suhteellisen huoltovapaa, on silti tärkeää varautua mahdollisiin ylläpitokustannuksiin. Säännölliset huollot ja mahdolliset korjaukset voivat lisätä kustannuksia pitkällä aikavälillä, mikä puolestaan pidentää laitteen takaisinmaksuaikaa.

Muut takaisinmaksuaikaan vaikuttavat tekijät

Laitteen teho ja säästöt lämmityskustannuksissa

Vesi-ilmalämpöpumpun tehokkuus määrittää pitkälti, kuinka paljon voit säästää lämmityskustannuksissa. Korkeamman COP-arvon (Coefficient of Performance) omaavat laitteet ovat yleensä tehokkaampia ja voivat tuottaa suurempia säästöjä. Ilmavesilämpöpumpun COP-arvo vaihtelee keskimäärin 4-5 välillä.

Käytännössä: Jos laitteen COP-arvo on 5, tuottaa se viisinkertaisen määrän lämpöenergiaa käyttämäänsä sähköenergiaan nähden.

Energian hinta ja sen vaihtelut

Energian hinta vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon voit säästää vesi-ilmalämpöpumpulla. Jos energian hinta nousee tulevaisuudessa, suhteelliset säästöt ovat suuremmat.

Vanha lämmitysjärjestelmä

Mitä kalliimpaa vanhalla järjestelmällä lämmittäminen oli, sitä enemmän ilmavesilämpöpumppu säästää puhdasta rahaa. Tämä pätee eritoten kohteisiin, joissa on ollut käytössä sähkö- tai öljylämmitys.

Tuet ja avustukset

Ilmavesilämpöpumpun hankintaan on saatavilla erilaisia tukia ja avustuksia, jotka voivat keventää alkuinvestointia ja siten lyhentää takaisinmaksuaikaa. Ilmavesilämpöpumpun hankintaan voi käyttää vuosittaisen kotitalousvähennyksen, joka kattaa 40 prosenttia työn osuudesta. Mikäli hankit VILPin öljylämmityksen tilalle, nousee osuus 60 prosenttiin.

Muista, että kotitalousvähennys on henkilökohtainen, eikä talokohtainen. Näin ollen voit saada tuplahyödyn, jos omistat kiinteistön kumppanin kanssa.

Jos olet käyttänyt vuoden kotitalousvähennyksen, voit hyödyntää ELY-keskuksen avustuksen. Olet oikeutettu ELY-keskuksen avustukseen, jos hankit ilmavesilämpöpumpun öljylämmityksen tilalle. Tuen määrä on 4000 euroa.

Muista, ettet voi käyttää molempia avustuksia. Laske ja pohdi, kumpi tukimuoto tuo suuremman hyödyn.

Miten voin lyhentää takaisinmaksuaikaa?

Valitse oikea ilmavesilämpöpumppu

Vesi-ilmalämpöpumpun valinta voi osoittautua haastavaksi. On tärkeää ottaa huomioon muun muassa kodin koko, asukkaiden määrä, rakennuksen eristys sekä monet muut tekijät.

Muista, ettet ole valintasi kanssa yksin. Emme ainoastaan asenna ilmavesilämpöpumppuja, vaan autamme myös oikean mallin valinnassa ja energiaremontin suunnittelussa. Ennen jokaista energiaremonttia toimitamme eurontarkat laskelmat, jotta voit tehdä täysin tietoon perustuvan päätöksen.

Oikein mitoitettu järjestelmä voi tuoda jopa 20-30 prosenttia suuremmat säästöt kuin huonosti mitoitettu järjestelmä

Huolto ja ylläpito

Vaikka vesi-ilmalämpöpumput ovat tunnettuja pitkäikäisyydestään, ne eivät ole immuuneja kulumiselle. Säännöllinen huolto voi estää pieniä ongelmia muuttumasta suuriksi ja kalliiksi korjauksiksi. Vaikka huollot voivat lisätä laitteen kokonaiskustannuksia, varmistavat ne laitteen optimaalisen ja tehokkaan toiminnan.

Yhteenveto

Vesi-ilmalämpöpumppu on investointi, joka tuo valtavia säästöjä kotitalouden lämmityskustannuksiin. Vaikka alkuinvestointi voi tuntua suurelta, on tärkeää nähdä laajempi kuva ja ymmärtää, kuinka nopeasti säästöt voivat kattaa alkuperäiset kustannukset.
Kun otetaan huomioon energian hintojen nousu ja yhä tiukemmat ympäristövaatimukset, vesi-ilmalämpöpumppu on paitsi taloudellisesti myös ekologisesti järkevä valinta. Oikein mitoitettu ja säännöllisesti huollettu laite voi palvella kotitaloutta vuosikymmeniä, tuottaen jatkuvasti säästöjä. Ilmavesilämpöpumppu ei ainoastaan maksa itseään takaisin, vaan tuottaa puhdasta voittoa vuosien ajan.

Muut lukivat myös