Ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä – Onko se järkevää?

Kahden tai useamman sisäyksikön ilmalämpöpumppu tunnetaan myös nimellä multi split. Se mahdollistaa lämpötilan säätämisen useammassa huoneessa yhtäaikaisesti, joka puolestaan mahdollistaa lämpötilan mukauttamisen kunkin tilan tarpeiden…

Joni Puskala
6.5.2024

Kahden tai useamman sisäyksikön ilmalämpöpumppu tunnetaan myös nimellä multi split. Se mahdollistaa lämpötilan säätämisen useammassa huoneessa yhtäaikaisesti, joka puolestaan mahdollistaa lämpötilan mukauttamisen kunkin tilan tarpeiden mukaan.

Miten multi split ja perinteinen useamman ulkoyksikön ratkaisu eroavat toisistaan ja onko multi split-järjestelmän asentaminen kannattavaa?

Tutustutaan näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Harkitsetko ILPin hankintaa? Pyydä tarjous ilmalämpöpumpusta meiltä!

Kannattaako ILP kahdella sisäyksiköllä?

Multi split-ilmalämpöpumppujen etuna on niiden tarjoama joustavuus – käyttäjä voi säätää jokaisen sisäyksikön asetukset yksilöllisten tarpeiden mukaan, mikä parantaa asumismukavuutta.

Multi split-järjestelmän asentaminen on kannattavaa eritoten kohteissa, joissa lämpötilan säätäminen useammassa eri tilassa erikseen on tarpeellista. Kahden sisäyksikön asentaminen mahdollistaa myös ainoastaan yhden ulkoyksikön käyttämisen tilanteissa, joissa sisäyksiköitä on useampi.

Useamman tilan samanaikainen lämpötilan hallinta vaatisi ilman multi split-järjestelmää useamman ulkoyksikön asentamisen, joka voi olla kohteesta riippuen haastavaa esimerkiksi ulkoyksiköiden koon vuoksi.

Minkälaiseen kohteeseen multi-split soveltuu?

Multi split-ilmalämpöpumppu soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa ulkoyksikön asennukseen käytettävissä oleva tila on rajallinen ja rakennuksiin, joissa on useampi kerros tai useampi erillinen ilmastointia vaativa tila.

Multi split-ilmalämpöpumppu soveltuu esimerkiksi:

  • Toimistorakennuksiin
  • Suurkohteisiin
  • Rakennuksiin, jossa ulkoyksikön asennustila on rajallinen
  • Älykotiratkaisuja hyödyntävään kohteeseen

Miten Multi Split-ILP toimii?

Multi-Split ilmalämpöpumppu on järjestelmä, jossa useampi sisäyksikkö kytketään yhteen ulkoyksikköön. Järjestelmässä kaikki rakennuksen sisäyksiköt kytketään samaan ulkoyksikköön, joka vähentää asennukseen vaadittavaa tilantarvetta.

Multi split-järjestelmän sisäyksiköiden lämpötila-asetuksia voidaan säätää toisistaan riippumatta, eli jokaiselle sisäyksikölle voidaan asettaa erillinen lämpötila.

Sisäyksiköiden rooli järjestelmässä

Ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä on suunniteltu tarjoamaan lämmitystä ja viilennystä kahdelle eri alueelle tai huoneelle. 

Kukin sisäyksikkö on yhdistetty ulkoyksikköön putkiston kautta, ja sisältää puhaltimen sekä lämmönsiirtimen. Sisäyksiköt voivat toimia itsenäisesti toisistaan, mikä mahdollistaa lämpötilan säätelyn erikseen kussakin tilassa, joka puolestaan lisää käyttömukavuutta.

Energiatehokkuus ja säästöt

Multi split-ilmalämpöpumppu voi olla tavanomaista useamman ulkoyksikön järjestelmää energiatehokkaampi, sillä ulkoyksiköitä on multi split-järjestelmässä ainoastaan yksi.

Useamman tilan samanaikainen lämmönsäätö voi myös vähentää lämmityksen tarvetta esimerkiksi tilanteessa, jossa toisen huoneen lämmitystarve on merkittävästi toista alhaisempi.

Energiankulutuksen optimointi

Ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä mahdollistaa lisäksi lämmön jakautumisen tasaisesti suuremmassakin kohteessa. 

Näin tuotettu lämpöenergia voidaan jakaa rakennuksen eri tiloihin tehokkaasti. Lisäksi kunkin tilan lämpötilaa voidaan säätää huomattavasti tarkemmin, joka parantaa sekä asuinmukavuutta että energiatehokkuutta.

Käyttömukavuus ja lämmitysratkaisut

Ilmalämpöpumppu kahdella sisäyksiköllä voi parantaa kodin lämmitysmukavuutta ja energiatehokkuutta, sillä se mahdollistaa tarkan lämpötilan säädön ja jakautumisen eri tiloihin.

Älykkäät ominaisuudet

Järjestelmään on mahdollista liittää myös älykkäitä ominaisuuksia, jolloin kunkin alueen lämpötilaa voidaan säätää puhelinsovelluksen avulla.

Älykkäiden ominaisuuksien avulla lämmitys- tai viilennystoiminnot voidaan myös automatisoida esimerkiksi alkamaan tiettynä kellonaikana joka päivä tai optimoida energiankulutusta kohottamalla lämmitystehoa, kun pörssisähkö on edullista.

Näin ollen asukkaat voivat mukauttaa lämpötilan omaan toimintaansa sopivaksi – esimerkiksi makuuhuoneen lämpötilaa voidaan laskea yön ajaksi tai se voidaan pitää alhaisena silloin, kun huoneessa ei oleskella.

Erillisten tilojen lämmitystarpeet

Kun huoneilla on erilaiset lämmitystarpeet, ilmalämpöpumpun kahdella sisäyksiköllä voi vastata näihin vaatimuksiin. Esimerkiksi toimistossa tarvitaan yleensä viileämpää lämpötilaa tuottavuuden ylläpitämiseksi, kun taas asuintiloissa saatetaan kaivata lämpimämpää ympäristöä. 

Multi split-järjestelmällä voidaan säätää jokaisen tilan lämpötila erikseen, jonka ansiosta jokaiselle tilalle voidaan asettaa sille parhaiten sopiva lämpötila.

Yleisiä kysymyksiä ja huomioita

Multi-split ilmalämpöpumppu koostuu yhdestä ulkoyksiköstä ja kahdesta tai jopa viidestä sisäyksiköstä. Se tarjoaa joustavan ratkaisun tilojen yksilölliseen lämmitykseen ja viilennykseen. 

Lämpötilan säätäminen useammassa tilassa erikseen on mahdollista myös ilman multi split-järjestelmää, mutta tällöin jokaiselle sisäyksikölle tulee asentaa oma erillinen ulkoyksikkönsä.

Näin ollen multi split-järjestelmä säästää tilaa ja tarjoaa samat hyödyt kuin useampi perinteinen ilmalämpöpumppu. Useamman ulkoyksikön asentaminen on usein myös kalliimpaa kuin yhden suuren järjestelmän, joten multi split voi tarjota myös kustannussäästöjä.

Seuraavassa osiossa käsitellään yleisiä usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka koskevat multi-split ilmalämpöpumpun ominaisuuksia.

Pyydä tarjous lämpöpumpusta alan ammattilaiselta

Me RH Kylmätekniikalla olemme asentaneet satoja lämpöpumppuja asiakkaillemme ympäri pääkaupunkiseutua!

Usein kysyttyä

Onko Multi-Split hyödyllinen?

Multi Split-ilmalämpöpumppu mahdollistaa yksittäisen ulkoyksikön ja usean sisäyksikön yhteiskäytön, joka mahdollistaa lämpötilan säätämiseen erikseen eri tiloihin.

Kuinka paljon tilaa tarvitaan ilmalämpöpumpun sisäyksikölle asennuksessa?

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö vaatii asennuksessa yleensä vähimmäisetäisyyden katosta noin 5 cm ja seinistä noin 5 cm sivuilta. Alhaalta vaadittava etäisyys on noin 2-3 metriä, jotta ilman kierto ei häiriintyisi.

Onko multi split-järjestelmä kalliimpi kuin perinteinen ILP?

Kustannuserot riippuvat laitteiston kokonaistehosta ja asennuksen monimutkaisuudesta. Yleensä yhden suuren yksikön asentaminen on kuitenkin edullisempaa kuin kahden erillisen yksikön.

Mitkä seikat tulee ottaa huomioon, kun valitsee ilmalämpöpumppua useammalla sisäyksiköllä?

Valinnassa tulee huomioida sisäyksiköiden sijoitus, sopivuus rakennuksen tiloihin sekä kyky jakaa lämpöä tasaisesti. Lisäksi kannattaa miettiä kunkin huoneen lämmöntarvetta ja asunnon pohjapiirustuksen vaikutusta yksiköiden tehoon.

Kuinka multisplit-ilmalämpöpumpun tehokkuus vertautuu perinteisiin yksittäisiin ilmalämpöpumppujärjestelmiin?

Multi split-järjestelmät ovat yleensä tehokkaampia energianhallinnassa, koska ne mahdollistavat tarkan lämpötilan säädön eri huoneissa. Tämä tehokkuus voi vähentää kokonaisenergiankulutusta verrattuna perinteisiin yksittäisiin järjestelmiin.

Lue myös: Gree ilmalämpöpumppu on nappivalinta Suomen olosuhteisiin

Muut lukivat myös