Paljonko ilmalämpöpumppu säästää? – Energiansäästön todelliset luvut

Tässä artikkelissa käymme läpi, kuinka paljon ilmalämpöpumppu säästää kotisi lämmityksessä.

Henkilö laskee ilmalämpöpumpun energiasäästöjä
Joni Puskala
6.5.2024
 • Oikein asennettu laadukas ilmalämpöpumppu laskee lämmityskulujasi noin 30-40 prosenttia vuoden aikana
 • Säästöt ovat tyypillisesti n. 3000–5000 kWh vuodessa, mikä merkitsee yleensä noin 300–1000 euron säästöjä.

Ilmalämpöpumppu voi oikein asennettuna ja tehokkaasti käytettynä vähentää lämmityskustannuksia jopa tuhannella eurolla vuodessa. Tyypillisesti ilmalämpöpumpulla voi säästää n. 5000 kWh sähköenergiaa vuodessa.

Sijoitus ilmalämpöpumppuun maksaa itsensä yleensä takaisin 4-7 vuoden kuluessa, riippuen lämmitystarpeesta ja asunnon koosta.

Laitteen hyödyntäminen tukilämmityksenä voi tehostaa energiahyötysuhdettasi, mikä näkyy suoraan pienempinä energialaskuina.

Energiansäästön ohella ilmalämpöpumppu hyödyttää kotisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja päästöjä.

Laitteen tehokkuus ja säästöpotentiaali riippuvat kuitenkin useista tekijöistä, kuten asennuksesta, sijoittelusta, käyttötavoista ja huollosta. Tutustutaan tässä artikkelissa muutamaan seikkaan, jotka vaikuttavat ilmalämpöpumpun hyötysuhteeseen.

Säästöjen laskemisen perusteet

Ilmalämpöpumpun hankintaa suunnitellessa on hyvä ymmärtää, miten lämpöpumpun tuomat säästöt lasketaan.

Säästöjä laskiessa sinun tulee ottaa huomioon sekä energiankulutuksesi että lämmityskustannuksesi nykytilanteessa ja vertailla niitä ilmalämpöpumpun käyttöönoton jälkeiseen tilanteeseen.

Energiankulutuksen ymmärtäminen – Sähkölämmitys

Ennen kaikkea sinun on tiedettävä nykyinen energiankulutuksesi, jotta voit laskea säästöpotentiaalin. Ilmalämpöpumppu vähentää energiankulutusta hyödyntämällä ulkoilman energiaa, joka muutetaan lämmöksi.

Huomaathan, että ilmalämpöpumpulla ei voi lämmittää käyttövettä tai vesikiertoisia lämmönjakojärjestelmiä. Ilmalämpöpumppu ei siis välttämättä kata koko rakennuksen lämmityskustannuksia, sillä käyttöveden lämmittämiseen kuluu edelleen energiaa.

Tarkastele esimerkiksi viimeaikaisia energialaskujasi ja laske keskimääräinen energiankulutuksesi vuoden ajalta. Seuraavassa on esimerkki:

 • Nykyinen sähkönkulutus: 25 000 kWh/vuosi
 • Nykyiset lämmityskustannukset: 2500-4000 €/vuosi

Miten vertaan öljylämmityksen kustannuksia?

Öljylämmityksen kustannuksia on hiukan haastavampi vertailla kuin suoran sähkölämmityksen, sillä öljynkulutus ei ole suoraan vertailtavissa kulutettuun sähköenergiaan.

Voit kuitenkin vertailla öljylämmityksen kustannuksia suuntaa-antavasti arvioimalla vuosittaista öljynkulutusta. Yksi litra lämmitysöljyä sisältää n. 10kWh lämpöenergiaa, ja öljylämmityksen hyötysuhde on tyypillisesti n. 90%.

Yhdestä litrasta lämmitysöljyä saadaan siis n. 9kWh lämpöenergiaa. Voit arvioida nykyisiä lämmityskustannuksia kertomalla lämpöenergian määrän kulutetuilla öljylitroilla.

Hintojen vertailu

Kun tiedät energiankulutuksesi, selvitä ilmalämpöpumpun käytön kustannukset ja verrattava niitä nykyisiin lämmityskustannuksiisi.

Tässä vertailun pohjatietoja:

 • Ilmalämpöpumpun asennuksen keskihinta: 1500-3500 €
 • Ilmalämpöpumpun säästöt: Jopa 40% nykyisistä lämmityskustannuksista

Vertaile hintoja ja arvioi ilmalämpöpumpun säästöpotentiaali huomioiden laitteen käyttöikä ja takaisinmaksuaika.

Ilmalämpöpumpun taloudellisuus eri vuodenaikoina

Ilmalämpöpumpun avulla säästöt lämmityskustannuksissa vaihtelevat merkittävästi eri vuodenaikojen mukaan.

Talvikuukausina, kun lämmitystarve on suurin, ilmalämpöpumpun hyöty nousee merkittäväksi.

Talven kovilla pakkasilla noin 65% sähkönkulutuksesta liittyy lämmitykseen ja ilmalämpöpumpun käyttö voi vähentää sähkölaskua jopa satoja euroja.

Kevät ja syksy ovat siirtymäkausia, jolloin ilmalämpöpumpun käyttö voi olla vähäisempää, mutta tarjoaa silti mukavuutta ja säästöjä.

Näinä kuukausina lämpöpumpusta saadaan kuitenkin hyötyä, sillä se auttaa tasaamaan lämpötilavaihteluja ja alentamaan lämmityskuluja.

Kesäkuukausina ilmalämpöpumpun käyttö vaihtelee.

Osa käyttää ilmalämpöpumppua viilentämiseen, joka kuluttaa sähköä. Vuosittaiset kokonaissäästöt riippuvat siis myös kesäkuukausien viilennyskäytön määrästä.

Alla on lyhyt yhteenveto siitä, kuinka paljon ilmalämpöpumppu säästää eri vuodenaikoina (arviot ovat suuntaa-antavia ja säästöt riippuvat monista tekijöistä kuten asunnon eristävyydestä ja olemassa olevasta lämmitysjärjestelmästä):

 • Talvi: Säästöt suurimmillaan, jopa satoja euroja.
 • Kevät/Syksy: Säästöjä tasaisten lämpötilojen ansiosta.
 • Kesä: Ilmalämpöpumppu lisää asuinmukavuutta, ei energiasäästöjä.

Asennus ja huolto – vaikutus säästöihin

Ilmalämpöpumpun taloudellisuus riippuu olennaisesti asennuksen ja huollon laadusta. Kun satsaat ammattitaitoiseen asennukseen ja huoltoon, maksimoit säästöt ja varmistat laitteen pitkän käyttöiän.

Laadukkaaseen asennustyöhön kannattaa panostaa

Ammattilaisen asentama ilmalämpöpumppu on optimaalisesti sijoitettu ja asetettu, mikä lisää energiatehokkuutta ja lämmityssäästöjä.

Yleensä asiantuntijat voivat ennustaa ja välttää monet yleiset ongelmat, joita kokematon asentaja ei osaa ennakoida.

 • Säästöt: Asiantuntevasti asennetun ilmalämpöpumpun on havaittu säästävän lämmityskuluissa jopa 70-80%.
 • Investoinnin takaisinmaksuaika: Ammattitaitoisesti asennetun pumpun investointi maksaa itsensä nopeammin takaisin, keskimäärin 3-6 vuodessa.

Oikein asennettu ilmalämpöpumppu kestää koko odotetun eliniän ajan, ja laadukas asennus vähentää ennenaikaisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden tarvetta. Asennukseen panostaminen varmistaa myös, että ilmalämpöpumppu toimii kaikissa olosuhteissa, ja käyttökatkokset jäävät minimiin.

Säännöllinen huolto ja sen merkitys

Huolloilla on suora yhteys ilmalämpöpumpun tehokkuuteen ja energiansäästöihin. Ammattilaisen suorittama säännöllinen huolto:

 • Pidentää ilmalämpöpumpun käyttöikää
 • Ylläpitää laitteen suorituskykyä

Huollon laiminlyönti voi johtaa laitteen tehon laskuun ja energiakustannusten nousuun, mikä vaarantaa ilmalämpöpumpun säästöpotentiaalin.

Pyydä tarjous lämpöpumpusta alan ammattilaiselta

Me RH Kylmätekniikalla olemme asentaneet satoja lämpöpumppuja asiakkaillemme ympäri pääkaupunkiseutua!

Usein kysytyt kysymykset

Ilmalämpöpumppu tarjoaa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa. Säästöt vaihtelevat käyttötilanteen ja asennustavan mukaan.

Kuinka paljon ilmalämpöpumppu säästää?

Kun vaihdat suoran sähkölämmityksen ilmalämpöpumppuun, voit odottaa säästäväsi jopa 2 000–7 000 kWh vuodessa, mikä voi talosta riippuen tarkoittaa noin 250–1000 euron vuotuista säästöä.

Säästääkö ilmalämpöpumpulla oikeasti?

Käyttäjäkokemukset ilmalämpöpumpuista osoittavat, että omakotitaloissa säästöt lämmityskustannuksissa voivat olla merkittäviä. Tehokkaalla käytöllä ja säännöllisellä huollolla säästöpotentiaali maksimoidaan.

Kuinka tehokkaasti ilmalämpöpumppu vähentää sähkönkulutusta?

Ilmalämpöpumppu vähentää sähkönkulutusta tehokkaasti, sillä se tuottaa jopa 3-5 kWh lämpöä yhtä käytettyä kWh kohden. Säästö syntyy siten, että laite käyttää vähemmän energiaa kuin perinteinen lämmitysmenetelmä.

Miten ilmalämpöpumppu vaikuttaa kodin energiatehokkuuteen?

Ilmalämpöpumppu nostaa kodin energiatehokkuutta hyödyntämällä ulkoilman lämpöenergiaa. Tämä pienentää tarvetta perinteiselle sähkö- tai fossiiliselle lämmitykselle ja laskee näin myös ilmastopäästöjä.

Onko ilmalämpöpumpun jatkuva käyttö talvella taloudellisesti järkevää?

Taloudellisesti ilmalämpöpumpun jatkuva käyttö talvella on järkevää erityisesti kylmässä ilmastossa, missä lämmitystarve on suuri. Laitteen suunniteltu rooli tukevana lämpölähteenä maksimoi hyödyt.

Kuinka ilmalämpöpumppu edistää energiansäästöä kosteudenpoiston yhteydessä?

Ilmalämpöpumpun kosteudenpoisto vähentää tarvetta lämmitykselle, koska kuiva ilma lämpenee nopeammin ja tuntuu miellyttävämmältä. Tämä ominaisuus on erityisesti hyödyllinen kesäisin, kun luontainen ilmanvaihto ei riitä.

Muut lukivat myös