Määlämpö hinta – Maalämpöpumpun kustannustekijät selitettynä

Avataan hieman tarkemmin, mistä maalämmön hinta muodostuu

RH Kylmätekniikan asentaman Mitsubishi-maalämpöpumpun hallintapaneeli. Kuvituskuva.
Joni Puskala
6.5.2024

Maalämpö on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana voimakkaasti, eikä ihme – perinteisten lämmitysmuotojen käyttökustannukset nousevat voimakkaasti energian hintojen kohotessa uusiin huippuihin.

Kuinka paljon maalämpöjärjestelmän asentaminen maksaa, ja kuinka paljon asennuksen jälkeen voi säästää? 

Tutustutaan tässä artikkelissa maalämmön asennushintaan sekä muutamaan esimerkkitapaukseen, jotta saat kattavan kuvan maalämmön kokonaiskustannuksista.

Harkitsetko lämmitysjärjestelmän päivittämistä? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous maalämmöstä nyt!

Maalämpö: Hinta asennettuna

Maalämmön asennuskustannukset vaihtelevat merkittävästi rakennuksen ominaisuuksien, kuten kohteen koon, lämmitystarpeen, sekä asennuksen vaativuustason mukaan.

Maalämmön asennushintaa laskiessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että suurin maalämmön hintaan vaikuttava tekijä on kohteen koko. Mitä suurempi kohde, sitä suurempi lämmitystarve – ja sitä suuremmat vanhan lämmitysjärjestelmän käyttökustannukset.

Näin ollen maalämmön asennuksen hinta on vain yksi tekijä maalämpöjärjestelmän hankintaa harkittaessa, sillä maalämpöpumpun kannattavuus perustuu sen pitkäaikaisiin kustannussäästöihin.

Tutustutaan kuitenkin keskiarvoisiin asennushintoihin eri kohteisiin:

Maalämmön hinta asennettuna

 • Omakotitalo: n. 10 000 – 20 000€
 • Rivitalo: n. 35 000 – 65 000€
 • Kerrostalo: n. 100 000 – 200 000€
 • Toimistorakennukset/muut suuremmat kohteet: n. 100 000€ – 200 000€+

Suurin yksittäinen maalämpöjärjestelmän kokonaishintaan vaikuttava tekijä on rakennuksen koko. Yksi eniten kustannuksia kohottava tekijä isoissa kohteissa on on porakaivon poraus, sillä suuremmat kohteet vaativat syvemmän porakaivon.

Syvemmän porakaivon poraaminen on huomattavasti työläämpää, joka nostaa hankkeen kokonaiskustannuksia.

Kuinka paljon maalämmöllä säästää?

Maalämpöjärjestelmän asentaminen perinteisen lämmitysjärjestelmän tilalle alentaa lämmityskustannuksia keskimäärin n. 60-80%. Euromääräiset säästöt riippuvat siis vahvasti edeltävän järjestelmän lämmityskustannuksista.

Jos edeltävän järjestelmän vuosittaiset lämmityskustannukset ovat vaikkapa 10 000 €/v, olisi euromääräinen säästö yllä mainitulla säästöasteella laskettuna n. 6 000 – 8 000 €/v.

Jos maalämpöjärjestelmän kokonaishinta asennettuna olisi esimerkiksi 60 000€, maksaisi maalämpöjärjestelmä itsensä takaisin noin 7,5 – 10 vuodessa. Laskelma on tietysti suuntaa-antava, mutta se voi auttaa sinua hahmottamaan maalämpöjärjestelmän hintaa pitkällä aikavälillä hiukan paremmin.

Hankintakustannukset voivat myös vaihdella suunnittelusta toteutukseen. Siksi on tärkeää ymmärtää, että edellä mainitut hinnat ovat suuntaa-antavia ja lopullinen maalämpöpumpun hinta määräytyy useiden yksilöllisten tekijöiden summana.

Energiakustannusten nousu voi lyhentää takaisinmaksuaikaa entisestään, koska maalämpöön panostettu summa alkaa kattaa itseään nopeammin kasvavien säästöjen myötä.

Ota nämä huomioon takaisinmaksuajan laskennassa:

 • Hankintakustannukset: Hankintaan sisältyy itse maalämpöpumpun lisäksi mahdolliset poraus- ja asennuskulut.
 • Käyttökustannukset: Nämä muodostuvat lähinnä maalämpöpumpun sähkönkulutuksesta.
 • Säästöt: Vähentyneet lämmityskustannukset muuhun lämmitysenergiaan verrattuna.

Mitkä vaikuttavat maalämmön hintaan?

Maalämpöpumppujen hankintakustannukset vaihtelevat projektikohtaisesti, ja kokonaishintaan vaikuttavat monet tekijät. 

 • Lämmönkeruupiirin asennus: Maakeruuputkiston asennushinta voi olla hiukan porakaivon poraamista edullisempi vaihtoehto.
 • Porakaivon poraaminen ja keruuputkiston asennus: Porakaivon syvyys vaikuttaa oleellisesti maalämpöjärjestelmän kokonaiskustannuksiin.
 • Kiinteistön koko sekä lämmitystarve: Maalämpöjärjestelmän asennushinta on yleensä kalliimpi suurempiin kiinteistöihin.
 • Asennuksen vaativuusaste: Kohde voi olla tavanomaista haastavampi maalämmön asennukselle, ja asennukseen voi kulua normaalia enemmän työtunteja.
 • Mahdolliset lisätyöt: sähkö-, tai vesiliitäntöjen asentaminen, ylimääräisten läpivientien poraaminen yms.

Esimerkiksi tavanomaiseen omakotitaloon asennushinta on kuitenkin pitkälti riippuvainen lämmitystehon tarpeesta. 

Lämmitystehon tarve on vahvasti riippuvainen rakennuksen koosta, joten karkeasti sanottuna voidaan todeta, että maalämpöjärjestelmä on sitä kalliimpi asentaa, mitä suurempi kiinteistön kokonaispinta-ala on.

Tarkemman hinta-arvion kohteellesi saat ottamalla meihin yhteyttä ja pyytämällä tarjouksen maalämmön asentamisesta!

Maalämpöpumpun hankintakustannukset

Maalämpöpumpun hankinnassa muodostuvat kulut koostuvat laitteiston hinnasta sekä asennuskuluista. Maalämpöjärjestelmän hinta on usein korkeampi kuin ilma-vesilämpöpumpun, mutta maalämpö tarjoaa usein suuremmat säästöt pitkällä aikavälillä.

Laitteiston hinta

Maalämpöpumpun hinta voi vaihdella mallista, tehosta ja valmistajasta riippuen. Lämpöpumpuissa on eroja mm. energiatehokkuudessa sekä automaatio-ominaisuuksissa, ja paremmin varusteltu maalämpöjärjestelmä on yleisesti ottaen kalliimpi.

Laitteiston hinta muodostuu itse maalämpöpumpusta, lämpökaivosta tai maakeruupiiristä, putkistoista, sekä muista tarvittavista komponenteista.

On myös tärkeää huomata, että maalämpöjärjestelmän korkeampi hankintahinta ei välttämättä tarkoita sitä, että järjestelmän säästöaste olisi huonompi.

Kalliimpi pumppu voi tarjota korkeamman hyötysuhteen tai sen elinkaari voi olla merkittävästi edullista pumppua pidempi, joten maalämpöjärjestelmän hintaa kannattaa tarkastella isossa kuvassa ja pitkällä aikavälillä huolellisesti.

Asennuskulut

Maalämpöpumppujärjestelmän asennuskustannukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat kotitalouden tai kiinteistön ominaisuuksista.

Lopulliset asennuskulut kattavat työn sekä mahdollisesti tarvittavat lisämateriaalit ja maa-ainekset.

Kokonaisuudessaan asennuskulut omakotitalossa liikkuvat yleensä 10 000 – 20 000 euron välillä. Kerrostalokohteissa, joissa tarvitaan laajempia töitä, voidaan puhua jopa 100 000 – 200 000 euron asennuskustannuksista.

Asennuskuluissa on otettava huomioon eri työvaiheet, kuten kaivon poraus, laitteiden kytkentä sekä järjestelmän käyttöönotto ja mahdollinen vanhan lämmitysjärjestelmän poisto ja hävittäminen.

Maalämpöjärjestelmän asennusprosessi

Maalämpöpumpun asennusprosessi vaatii huolellista suunnittelua ja ammattitaitoista toteutusta. Järjestelmän kokonaishinta koostuu useasta osasta, joista asennustyö muodostaa itse järjestelmän hankinnan jälkeen suurimman osan.

Suunnittelu

Aluksi tehdään tarkat suunnitelmat, jotka perustuvat kiinteistön lämmitystarpeeseen ja maaperän olosuhteisiin. Tämän vaiheen aikana valitaan asiakkaan budjetille sopiva sekä rakennuksen lämmitystarpeeseen vastaava maalämpöpumppu.

Suunnittelussa otetaan huomioon myös mahdolliset asentamiseen liittyvät luvat ja määräykset, sekä mahdolliset asennusprosessin aikana syntyvät lisäkustannukset.

Porakaivon poraus

Maalämpökaivon poraaminen on prosessin teknisesti vaativin ja kallein osa. 

Porakaivon syvyys voi vaihdella muutamasta kymmenestä metristä jopa yli 200 metriin, riippuen maaperän lämmönkeruukyvystä ja tarvittavasta energiamäärästä. 

Porauksessa on tärkeää noudattaa ympäristömääräyksiä ja varmistaa, että kaivo yltää tarpeeksi syvälle tehokkaan lämmönkeruun takaamiseksi.

Lämpökaivojen teko

Lämpökaivojen teossa käytetään porausreikiin asetettavia putkistoja, joiden kautta maalämpönestettä kierrätetään. Näin maan lämpöenergia siirtyy nesteen mukana maalämpöpumppuun.

Putkiston asentamisen jälkeen kaivot täytetään vaatimusten mukaisella täyttömateriaalilla, joka varmistaa hyvän lämmön siirtymisen.

Järjestelmän asentaminen

Lopuksi maalämpöpumppu ja sen komponentit asennetaan kiinteistön tekniseen tilaan. Asennukseen kuuluu maalämpöpumpun yhdistäminen lämmitysjärjestelmään, lämpökaivoon asennettavaan putkistoon ja sähköverkkoon. 

Käyttöveden lämmitykseen tarkoitetut laitteet asennetaan samassa yhteydessä. Koko asennuksen tekee sertifioitu asentaja, joka varmistaa, että järjestelmä toimii optimaalisesti ja turvallisesti.

Asennusprosessi vaatii useamman eri alan ammattilaisen työpanosta, joten työtunteja asennuksen aikana kertyy runsaasti. Laadukas asennustyö on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää maalämpöjärjestelmää asentaessa, ja huolella tehty asennustyö maksaa itsensä takaisin vuosien varrella syntyvien kustannussäästöjen kautta.

Maalämpöjärjestelmän oikeaoppinen asennus varmistaa myös sen huolettoman sekä huoltovapaan toiminnan koko järjestelmän eliniän ajan, joka puolestaan vähentää huoltoihin sekä ennenaikaisiin korjaustoimenpiteisiin kuluvaa rahaa.

Ylläpito ja käyttökustannukset

Maalämmön hinta muodostuu alkuinvestoinnin lisäksi jatkuvista ylläpito- ja käyttökustannuksista. 

Näihin kuuluvat niin pumpun energiankulutus kuin huolto- ja korjauskulut.

Energiankulutus

Maalämpöpumppu käyttää sähköenergiaa ottaakseen lämpöä maasta, mutta tarjoaa kustannustehokkuutta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Moderni maalämpöpumppu tuottaa keskimäärin n. 4 – 5 kW lämpöenergiaa jokaista sähköenergiana kulutettua 1 kW kohden.

Huolto ja korjaus

Huolto ja korjaus ovat olennaisia pitämään maalämpöjärjestelmän toimintakykyisenä ja tehokkaana pitkällä aikavälillä. Vaikka maalämpöjärjestelmä on lähtökohtaisesti huoltovapaa, suositellaan huoltoa tehtäväksi säännöllisesti ammattilaisen toimesta etenkin laitteen ikääntyessä.

Korjauskulut vaihtelevat tapauksesta riippuen, mutta ennakoiva huolto voi vähentää yllättävien korjausten tarvetta. Korjauskustannuksia voi syntyä laitteen eliniän aikana esimerkiksi mahdollisista putkistovuodoista tai kompressorin ennenaikaisesta hajoamisesta.

Ylimääräiset huoltokustannukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Tuet ja avustukset maalämmön hankintaan

Maalämpöpumpun hankinta voi olla merkittävä investointi, mutta useita tukia ja avustuksia on saatavilla, jotka helpottavat kustannustaakkaa. 

Maalämpöjärjestelmän hankintaan voi hakea kotitalousvähennystä sekä ely-keskuksen tarjoamaa tukea öljylämmityksestä luopumiseen.

Kotitalousvähennys

 • Kohde: Työkustannukset
 • Ehto: Työn pitää olla tehty hakijan vakituisessa asunnossa
 • Vähennysmäärä: Vähennys on korkeintaan 40% työkorvauksesta
 • Maksimivähennys: Enintään 2 250 euroa henkilöä kohden

Jos olet luopumassa öljylämmityksestä siirtyäksesi maalämpöön, voit olla oikeutettu ELY-keskuksen tarjoamaan tukeen. Tuki on suunnattu erityisesti öljylämmityksestä uusiutuviin energialähteisiin siirtyville kotitalouksille.

ELY-keskuksen tuki öljylämmityksestä luopumiseen

 • Tukimuoto: Investointituki
 • Kohde: Öljylämmityksestä luopuvat
 • Tuen suuruus: 4 000 euroa

Tarkempia tietoja ja ohjeita tukihakemuksen tekemiseen saa ELY-keskuksesta sekä verohallinnolta. Linkit aihetta käsitteleviin artikkeleihin yllä.

Linkkien artikkeleissa on myös tarkennettu kelpoisuusehdot ja ohjeistettu asiakirjojen toimittamisessa. On suositeltavaa tarkistaa ajantasaiset tiedot ja hyödyntää näitä taloudellisia kannustimia maalämmön hankinnassa.

Maalämpö voi nostaa kotisi arvoa

Maalämpöjärjestelmä on investointi, joka voi nostaa asunnon arvoa ja tarjota taloudellista säästöä pitkällä aikavälillä. Maalämmön asentaminen vaikuttaa usein positiivisesti kiinteistön arvoon sekä houkuttelevuuteen kiinteistömarkkinoilla.

Arvonnousu johtuu maalämmön tehokkaasta hyötysuhteesta ja vähäisistä käyttökuluista.

Kustannus kannattaa siis nähdä sijoituksena, jonka myötä lämmityskulut voivat laskea merkittävästi.

 • Energiataloudellisuus: Maalämpöpumppu tuottaa yhtä käytettyä sähkökilowattituntia kohden noin kolme kilowattituntia lämpöä, mikä tekee siitä erittäin energiatehokkaan.
 • Ympäristöystävällisyys: Uusiutuvan energian käyttö vähentää päästöjä ja lisää kiinteistön houkuttelevuutta niin ostajien kuin vuokralaistenkin silmissä.

Maalämmön asentamisen myötä kiinteistön ylläpitokustannukset pienentyvät, mikä voi olla merkittävä tekijä kiinteistön arvon arvioinnissa. Lisäksi uusiutuvan energian käyttö on yhä enemmän arvostettu ominaisuus kiinteistömarkkinoilla, mikä voi auttaa erottumaan muista kohteista.

Pyydä tarjous maalämpöpumpusta

Ota yhteyttä, niin laskemme sinulle räätälöydyn tarjouksen maalämpöpumpusta. Voit halutessasi myös kutsua meidät ilmaiselle kartoituskäynnille

Usein Kysytyt Kysymykset

Maalämpöpumppujen hinnat vaihtelevat monien tekijöiden mukaan, ja ne voivat olla merkittävä investointi. 

Tässä osiossa käsitellään tarkemmin kustannuksia ja hintavertailuja, jotka ovat usein esillä maalämpöpumppuja harkittaessa.

Mistä tekijöistä maalämpöpumpun hinta koostuu?

Maalämpöpumpun hinta muodostuu laitteiston hankinnasta, asennuksesta, porauksesta ja tarvittaessa vanhan lämmitysjärjestelmän purkamisesta. Kaivon syvyys vaikuttaa porauksen hintaan.

Mikä on maalämmön kuukausittainen kustannus?

Maalämpöpumpun aiheuttama kuukausittainen kustannus koostuu pääasiassa sähkönkulutuksesta, joka tarvitaan lämpöenergian tuottamiseen. Maalämpöjärjestelmä säästää yleensä n. 60 – 80% kokonaiskustannuksissa verrattuna perinteiseen lämmitysjärjestelmään.

Kuinka maalämpöpumpun hinta vertautuu vesi-ilmalämpöpumpun hintaan?

Maalämpöpumpun hankintahinta on yleensä korkeampi kuin vesi-ilmalämpöpumpun, mutta maalämpöpumpun käyttökustannukset ovat alhaisemmat ja sijoitus voi maksaa itsensä takaisin jopa lyhyemmässä ajassa.

Kuinka maalämpöpumpun hinta vertautuu vesi-ilmalämpöpumpun hintaan?

Maalämpöpumpun hankintahinta on yleensä korkeampi kuin vesi-ilmalämpöpumpun, mutta maalämpöpumpun käyttökustannukset ovat alhaisemmat ja sijoitus voi maksaa itsensä takaisin jopa lyhyemmässä ajassa

Mitä kustannuksia sisältyy öljylämmityksestä maalämpöön siirtymiseen?

Öljylämmityksestä maalämpöön siirtyessä kustannuksiin sisältyy vanhan järjestelmän purkaminen, uuden maalämpöpumpun hankinta ja asennus sekä lämmönkeruupiirin asentaminen. Lähtötilanteesta riippuen nämä kustannukset voivat vaihdella huomattavasti. 

Muut lukivat myös