Paljonko maalämpö kuluttaa sähköä? Vinkit tehokkaaseen energiansäästöön

Käydään läpi maalämmön sähkönkulutusta, ja miten se vertautuu muihin lämmitysmuotoihin

Maalämmön sähkökulutusta voidaan säätää ohjauspaneelista.
Joni Puskala
6.5.2024

Maalämmön sähkönkulutus kiinnostaa monia lämmitysratkaisuaan pohtivia talon omistajia, sillä se on keskeinen tekijä kokonaiskustannuksia arvioitaessa. 

Sähkönkulutus maalämpöjärjestelmässä riippuu useista muuttujista, kuten talon koosta, eristysratkaisuista, lämmitystarpeesta, sekä itse lämpöpumpun tehokkuudesta. 

Keskimäärin maalämpöpumppu kuluttaa neljäsosan siitä sähkömäärästä, mikä kuluu suorassa sähkölämmityksessä, mikä voi merkitä jopa 75% säästöä sähkölaskussa.

Miten maalämpö säästää sähköä?

Maalämpöjärjestelmät hyödyntävät maaperään varastoitua auringon lämpöenergiaa, joka on ilmaista ja uusiutuvaa. Tämän ansiosta maalämpö on paitsi ympäristöystävällinen, myös taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto. 

Siirtymällä maalämmitykseen on mahdollista säästää jopa 60-80% vuotuisista lämmityskuluista. Sijoitus maalämpöjärjestelmään on usein merkittävä, mutta säästöt alkavat kertyä heti käyttöönotosta alkaen.

Jotta maalämpöjärjestelmästä saadaan maksimaalinen hyöty, on järjestelmän mitoitus ja asennus suoritettava huolella. Parhaimmillaan maalämpö voi laskea lämmityskustannuksia sadoilla euroilla kuukaudessa, ja vuositasolla säästö voi kohota useisiin tuhansiin euroihin. 

Kiinnostaako maalämpö? Pyydä tarjous maalämpöpumpusta meiltä!

Maalämmön perusteet

Maalämpöjärjestelmät ovat energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa.

Järjestelmän tehokkuus ja sähkönkulutus ovat avaintekijöitä maksimaalisten säästöjen saavuttamisessa.

Maalämmön toimintaperiaate

Maalämmön toimintaperiaate pohjautuu maaperän varastoimaan lämpöön. Eristeenä toimiva maaperä säilyttää tasaisen lämpötilan vuoden ympäri, ja maalämpöpumppu siirtää tämän lämpöenergian lämmitysjärjestelmään. 

Maalämpöjärjestelmä ei siis tuota kaikkea rakennuksen lämmitysjärjestelmään siirtyvää lämpöenergiaa itse – se kuluttaa suurimman osan sähköenergiasta ilmaisen maalämmön siirtämiseen.

Koska suurin osa lämpöenergiasta saadaan ilmaiseksi maaperästä, on maalämpöjärjestelmän energiankulutus merkittävästi tavanomaisia lämmitysmuotoja alhaisempi.

Maalämpöpumpun rooli sähkönkulutuksessa

Maalämpöpumpun sähkönkulutus riippuu monista tekijöistä, kuten pumpun tehokkuudesta, asetetuista lämpötiloista ja kiinteistön eristyksen laadusta. 

Yleensä maalämpöpumpun hyötysuhde (COP) on 1:4 tai parempi, mikä tarkoittaa, että jokainen 1 käytetty sähkökilowatti tuottaa neljä kilowattia lämpöenergiaa. 

Tämä tekee maalämmöstä huomattavasti sähkölämmitystä energiatehokkaamman vaihtoehdon.

Sähkönkulutuksen laskeminen

Maalämpöpumpun sähkönkulutusta laskiessa on tärkeää käyttää realistisia laskentakaavoja ja oletuksia. 

Tämä mahdollistaa tarkan vuotuisen kulutusarvion määrittämisen.

Laskentakaavat ja oletukset

Maalämpöpumpun sähkönkulutus vuodessa riippuu monista tekijöistä, kuten asunnon koosta, eristystasosta ja maaperän ominaisuuksista.

Kulutuksen laskemiseen käytettävät kaavat olettavat tyypillisesti, että pumppu käyttää neljäsosan siitä sähköstä, mitä suoralla sähkölämmityksellä käytettäisiin. 

Erilaiset mallit ja niiden hyötysuhde vaikuttavat myös laskelmiin. 

On hyvä muistaa, että oletukset ovat aina keskiarvoja ja todelliset arvot vaihtelevat käyttökohteittain.

Vuotuinen kulutusarvio

Maalämpöpumpun vuotuinen sähkönkulutus lasketaan tyypillisesti arvioimalla pumpun keskiarvoista tehoa tunnissa ja kertomalla se vuoden tuntimäärällä (8760 h). 

Esimerkiksi, jos pumpun teho on keskimäärin 1 kW, vuotuinen kulutus olisi:

1 kW * 8760h = 8760 kWh.

Tämä kulutus voidaan muuttaa rahalliseksi arvioksi kertomalla kulutettu sähkömäärä sähkön hinnalla per kWh. Hyötysuhde on olennainen tekijä laskelmissa, sillä se vaikuttaa pumpun todelliseen energiankäyttöön. 

Maalämmön hyötysuhde on korkea, mikä alentaa sähkönkulutusta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin.

Säästöjen maksimointi

Maalämmön sähkönkulutus on merkittävä tekijä kokonaiskustannuksissa, mutta oikeilla toimenpiteillä voi saavuttaa huomattavia säästöjä. 

Tässä osassa tarkastellaan konkreettisia keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja älykkään lämmön ohjauksen hyödyntämiseksi.

Energiatehokkuuden parantaminen

Maalämpöpumpun energiatehokkuus ilmaistaan yleensä COP-luvulla (Coefficient of Performance), joka kuvaa laitteen tuottaman lämmitysenergian ja käyttämänsä sähköenergian suhdetta. Tavanomaisen maalämpöpumpun COP-arvo on yleensä n. 3-5, mikä tarkoittaa että jokaista käytettyä kilowattituntia (kWh) kohti saadaan 3-5 kWh lämpöenergiaa. 

Energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaa ensisijaisesti laitteiston oikeaoppista käyttöä ja riittävää huoltoa. Seuraavat toimet voivat parantaa COP-arvoa ja laskea sähkönkulutusta:

  • Säännöllinen huolto: Maalämpöpumpun huoltaminen ja suodattimien puhdistaminen voi parantaa sen tehokkuutta.
  • Asennuksen optimointi: Varmista, että laitteisto on asennettu ammattilaisen toimesta ja että se on optimoitu juuri kyseisen kiinteistön tarpeisiin.

Älykäs lämmön ohjaus

Älykkään lämmönohjauksen avulla hallitaan maalämpöpumpun toimintaa automatisoidusti, mikä voi vähentää turhaa sähkönkulutusta ja lisätä säästöjä. 

Järjestelmät voivat säätää lämpötilaa energiankulutuksen sekä ulko- ja sisälämpötilan mukaan. 

Tässä muutamia konkreettisia toimia älykkään lämmönhallinnan implementoimiseksi:

  • Termostaattien asetus: Aseta termostaatit optimaaliseen lämpötilaan huonetta ja käyttöaikaa ajatellen.
  • Älytermostaatit: Käytä älytermostaatteja, jotka oppivat käyttäjän rutiineja ja säätävät lämmitystä automaattisesti.
  • Lämpötila-anturit: Asenna lämpötila-antureita, jotka seuraavat kotisi lämpötilaa ja säätävät lämmitystä energiatehokkuuden maksimoimiseksi.

Maalämmön kustannustehokkuus

Maalämmön kustannustehokkuus on kiistatta yksi sen suurimmista eduista. Sähkönkulutuksen ja lämpöpumppujen tehokkuuden ansiosta se tarjoaa taloudellista säästöpotentiaalia pitkällä aikavälillä.

Investoinnin takaisinmaksuaika

Maalämpöjärjestelmän alkuinvestoinnin takaisinmaksuaika vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten alkuperäisten asennuskustannusten sekä energianhinnoittelun perusteella. 

Tyypillisesti maalämpöpumppu kuluttaa sähköä tehokkaasti. Sähkönkulutus riippuu paljon rakennuksen koosta ja lämmitystarpeesta, mutta esimerkiksi tyypillisessä maalämmöllä lämpenevässä omakotitalossa sähkönkulutus on n. 8 000 – 15 000 kWh vuodessa. 

Lämmityskulut ovat kuitenkin merkittävästi alhaisemmat kuin tavanomaisilla lämmitysmuodoilla, kuten öljy- tai kaasulämmityksellä. 

Maalämmön vuosikustannukset asettuvat näin ollen n. 800€ – 1500€ välille sähkön hinnan ollessa esimerkiksi 10,00 senttiä per kWh.

Vertailu muihin lämmitysmuotoihin

Kun maalämpöä verrataan muihin lämmitystapoihin, kuten vesi-ilmalämpöpumppuun tai öljy- ja suorasähkölämmitykseen, sen säästöpotentiaali korostuu. 

Maalämpöpumpun hyötysuhde on yleensä 3-4 kertaa korkeampi kuin perinteisten lämmitysmuotojen. Esimerkiksi keskimääräinen omakotitalo saattaa kuluttaa maalämpöön 800–1500 € vuodessa – perinteisillä lämmitysmuodoilla vuosikustannukset olisivat n. 2400 – 4500 € kolminkertaisella hyötysuhteella laskettuna.

Pyydä tarjous maalämpö- tai ilmavesilämpöpumpusta alan ammattilaiselta

Me RH Kylmätekniikalla olemme asentaneet satoja lämpöpumppuja asiakkaillemme ympäri pääkaupunkiseutua!

Usein kysytyt kysymykset

Maalämmön sähkönkulutuksen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan maksimoida energiasäästöt. 

Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä kysymyksiä ja annetaan tarkkoja vastauksia maalämpöpumppujen sähkönkäyttöön liittyen.

Miten maalämmön sähkönkulutusta voidaan laskea?

Maalämmön sähkönkulutus voidaan arvioida laskemalla yhteen maalämpöpumpun teho ja käyttötunnit. Maalämpöpumpun teho kerrotaan sen käyttöajalla, jolloin saadaan tieto pumpun kokonaisenergiankulutuksesta tietyllä aikavälillä.

Miten maalämpöpumpun sähkönkulutus vaihtelee vuorokauden aikana?

Maalämpöpumpun sähkönkulutus vaihtelee vuorokauden aikana ulkolämpötilojen, käyttötarpeen ja asetuksien mukaan. Öisin ja viileämmällä säällä lämpöpumpun sähkönkulutus kasvaa, kun taas päiväsaikaan ja leudommissa olosuhteissa kulutus on alhaisempi.

Kuinka paljon sähköä maalämpöpumppu säästää verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin?

Maalämpöpumppu voi säästää merkittävästi sähköä verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin, kuten suoraan sähkölämmitykseen tai fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan lämmitykseen. Tyypillisesti säästöt voivat olla jopa 60–80% vuosittaisissa lämmityskustannuksissa.

Muut lukivat myös