Ilmavesilämpöpumpun asennus – Asiantuntijan vinkit onnistuneeseen asennukseen

Tässä artikkelissa selitämme askel askeleelta, kuinka VILP asennetaan omakotitaloon.

RH Kylmätekniikan asentaja valmiina hommiin. Kuvituskuva.
Joni Puskala
6.5.2024

Ilmavesilämpöpumpun asianmukainen asennus on kriittistä laitteen toimivuuden kannalta.

Ilmavesilämpöpumppujen asennuksissa esiintyy valittevan usein virheitä, jotka voivat johtaa energiatehokkuuden laskuun ja pahimmillaan jopa vaurioihin laitteistossa, jolloin myös asuinmukavuus ja investoinnin kannattavuus heikkenee.

Harkitsetko ilmavesilämpöpumpun hankintaa? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous VILPin asennuksesta!

Mitä ilmavesilämpöpumpun asennus sisältää?

Ilmavesilämpöpumpun asennuksessa on useita vaiheita. Asiantunteva asennusliike suorittaa asennusprosessin vaiheet alusta loppuun, joten työn tilaajan ei tarvitse osallistua asennukseen lainkaan.

Ilmavesilämpöpumpun asennusprosessi pähkinänkuoressa:

 • Mahdollisen vanhan laitteiston purku
 • Mahdolliset vanhaan lämmönjakojärjestelmään tehtävät muutostyöt
 • Putki-, sähkö-, ja kylmätekniset asennustyöt
 • Ulkoyksikön asennus
 • Laitteiston toiminnan testaaminen
 • Käyttökoulutus VILP:n käyttöön

Ennen tilauksen tekemistä on kuitenkin hyvä varmistaa, että valitsemasi asennusliike toimittaa ilmavesilämpöpumppusi alusta loppuun asennettuna. 

RH Kylmätekniikka toimittaa ilmavesilämpöpumput nopeasti ja täsmällisesti asennettuna asiakkaan toiveita kuunnellen. Pyydä tarjous VILP:stä nyt!

Asennusprosessi

Ilmavesilämpöpumpun asennusprosessi vaatii erikoisosaamista ja sertifioidun asentajan suorittamaa työtä. Tarkka ja sääntöjen mukainen asennus varmistaa laitteen tehokkaan ja turvallisen toiminnan ja ehkäisee ympäristövahinkojen syntymistä.

Asennuksen suunnittelu lähtee liikkeelle kartoituskäynnistä.

Asennuksen suunnittelu

Ilmavesilämpöpumpun asennusprosessi alkaa aina huolellisella suunnittelulla, jossa kartoitetaan mm. kohteen energiantarvetta, laitteiston asennussijaintia, olemassa olevan lämmitysjärjestelmän purkamista sekä nykyisen lämmönjakojärjestelmän mahdollisia muutos- ja päivitystöitä.

Huolellinen suunnittelu on kenties koko prosessin tärkein vaihe, sillä sen avulla voidaan taata sulavasti sujuva asennus sekä rakennuksen lämmitystarpeisiin vastaava laitteisto.

Ilmavesilämpöpumpun suunnittelun yhteydessä määritellään myös mahdollisten lisätöiden tarve. Suunnitteluvaiheessa keskustellaan myös laitteistosta, ja käydään läpi eri vaihtoehtoja.

Keskustelun tarkoitus on auttaa asiakasta valitsemaan sopivin lämmitystekniikka asiakkaan tarpeiden sekä budjetin perusteella. Laitevaihtoehtoja on lukuisia, joten sopivin ilmavesilämpöpumppu löytyy lähes varmasti mihin tahansa talouteen.

Putkistojen ja kaapeloinnin kytkentä

Asennuksessa putket ja sähköjohdot tuodaan läpivientejä hyödyntäen ulko- ja sisäyksiköiden välille. Putket pyritään yleensä asentamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kohteen lämmitysjärjestelmä saadaan nopeasti takaisin toimintaan.

Putkisto ja sähkökaapelointi vaatii usein myös läpiviennin poraamisen. 

Ilmavesilämpöpumpun asennus voi vaatia myös lisätöitä, kuten:

 • Mahdolliset muutostyöt vanhaan lämmitysjärjestelmään
 • Perusasennuksen ulkopuoliset lisätyöt, esimerkiksi ylimääräiset putki-, tai sähkötyöt

Putki-, sähkö-, sekä kylmäainetyöt suorittaa aina asianmukaiset luvat omaava ammattilaisemme.

Ulkoyksikön asentaminen

Ulkoyksikön asentaminen aloitetaan valitsemalla sille sopiva sijainti. Tärkeintä on varmistaa, että ulkoyksikkö on tukevalla alustalla, kuten maatukitelineellä, ja että ympärillä on riittävästi ilmankiertoa.

Ulkoyksikköä ei tulisi asentaa liian tuuliseen paikkaan, sillä kova tuuli voi heikentää laitteen suorituskykyä. Myös liian suuri lämpötila voi heikentää laitteen energiatehokkuutta merkittävästi, joten laitetta ei tulisi asentaa paikkaan, johon aurinko paistaa suurimman osan päivästä.

Vaikka nykyaikainen ilmavesilämpöpumppu on käytössä varsin hiljainen, tulee ulkoyksikön sijaintia suunniteltaessa ottaa huomioon myös laitteen käyntiääni – ulkoyksikköä ei näin ollen yleensä suositella asennettavaksi makuuhuoneiden välittömään läheisyyteen, sillä laitteen käyntiääni voi välittyä rakenteiden kautta sisätiloihin. 

On tärkeää varmistaa, että asennuksessa noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia, kuten sulatusvesien oikeaoppista poisjohtamista sekä laitteiston sähkö- ja putkityövaatimuksia.

Mitsubishin vesi-ilmalämpöpumppu

Sisäyksikön asentaminen

Sisäyksikkö kytketään ulkoyksikköön kylmäputkilla. Putkistoa varten tehdään läpivienti ulkoseinään, jonka kautta putket viedään ulkoyksiköltä sisäyksikölle. 

Modernien ilmavesilämpöpumppujen sisäyksiköt ovat varsin hiljaisia, joten meluhaitta on harvoin ongelma asennuspaikkaa valittaessa. Ilmavesilämpöpumpun sisäyksikkö sijoitetaan usein rakennuksen tekniseen tilaan tai pannuhuoneeseen.

Sisäyksikön sijaintia suunniteltaessa tulee myös huomioida, että tilassa tulisi olla asianmukainen viemäröinti, sillä sisäyksikön varoventtiilistä tulee ajoittain vettä lämmityksen yhteydessä.

Käyttöönotto ja säätäminen

Ilmavesilämpöpumpun onnistuneeseen käyttöönottoon kuuluu huolellinen järjestelmän testaus sekä lämpöpumpun tarkka säätäminen. VILP:n asennuksen jälkeen tulisi varmistaa, että kaikki liitokset ovat tiiviitä, ja että laite toimii odotetulla tavalla.

käyttöönottotestaus

Järjestelmän testaus

Testausvaiheessa varmistetaan, että kaikki yksiköt toimivat oikein ja yhteys putkiston sekä sähköjärjestelmän välillä on asianmukaisesti toteutettu. 

Testauksen yhteydessä varmistetaan:

 • Sähköjohtojen sekä putkiston oikeaoppinen asennus
 • Kylmäainepiirin tiiveys
 • Ulkoyksikön sulatusvesien oikeaoppinen ohjaus
 • Laitteen toiminta kokonaisuus huomioiden

Ilmavesilämpöpumpun testauksen suorittaa laitteen asentaja.

Lämpöpumpun säätäminen

Järjestelmän testauksen jälkeen lämpöpumpun säätäminen on oleellista ilmavesilämpöpumpun energiatehokkuuden varmistamiseksi.

Säätämisen aikana kalibroidaan lämpöpumpun ohjausjärjestelmä vastaamaan asunnon tai kiinteistön lämmitystarpeita. Se sisältää:

 • Lämmityskäyrän asettaminen vastaamaan ulkoilman lämpötilaa ja asunnon lämmitystarvetta.
 • Mahdollisten huonelämpötila-anturien tai etäohjauksen määrittely ja testaus.

Jokainen ilmavesilämpöpumppu vaatii yksilöllistä säätöä, ja ammattilaisen tekemä säätötyö maksimoi laitteen tehokkuuden ja pidentää sen käyttöikää.

Käyttöopastus laitteen käyttäjälle

Asentaja antaa laitteen käyttäjälle lopuksi kattavan käyttökoulutuksen, jossa kerrotaan mm. laitteen säädöistä sekä käydään läpi asetukset, joita käyttäjä voi itse muuttaa, kuten lämpötila-asetus, lämmitys/viilennysominaisuudet, sekä ajastustoiminto.

Käyttöopastuksen yhteydessä on suositeltavaa esittää kysymyksiä, jos mikä tahansa kohta laitteen käytöstä on vielä epäselvää. Näin voidaan varmistaa, että laitetta käytetään oikeaoppisesti ja vältytään mahdollisilta laitteen käyttöön liittyviltä virheiltä, jotka voivat vaikuttaa asuinmukavuuteen sekä laitteiston energiatehokkuuteen.

Ilmavesilämpöpumpun valinta

Ilmavesilämpöpumpun valintaprosessissa on tärkeää arvioida laitteiston soveltuvuutta rakennuksen lämmitystarpeisiin. Keskeisiä tekijöitä ovat mm. energiatehokkuus, hyötysuhde, sekä yhteensopivuus vanhan lämmitysjärjestelmän kanssa.

Myös laitteen fyysiset ominaisuudet, kuten ulkoyksikön koko tai sisäyksikön melutaso voivat vaikuttaa laitteiston valintaan.

VILP-laitteistoa pähkäillessä on hyvä pitää mielessä myös se, että et ole päätöksen kanssa yksin – autamme sinua suunnittelemaan juuri sinun kiinteistöösi sopivan ilmavesilämpöpumpun.

Laitteen tehon arviointi

Oikean tehoisen ilmavesilämpöpumpun valinta on kriittistä, jotta se vastaa kiinteistön lämmitystarvetta. 

Rakennuksen koko ja eristys määrittävät tarvittavan lämmitystehon. Liian tehokkaan lämpöpumpun valinta voi johtaa heikkoon hyötysuhteeseen, joten tehokkaampi pumppu ei aina välttämättä ole parempi vaihtoehto.

VILP:n valintaan voivat vaikuttaa myös laitteen tekniset ominaisuudet, kuten käyntiääni sekä fyysiset mitat. Lämpöpumppujen hyötysuhteissa on myös eroja, ja korkeamman hyötysuhteen omaava lämpöpumppu voi olla kustannuksiltaan pitkässä juoksussa edullisempi vaihtoehto, vaikka itse laite on usein hiukan kalliimpi.

Laitteen valinnassa on monta huomioitavaa seikkaa, ja kaikkien asioiden huomioiminen voi tuntua työläältä. Jos sinulla on kysyttävää ilmavesilämpöpumpun asennuksesta, voit olla meihin yhteydessä – me autamme mielellämme!

Huolto ja ylläpito

Kun ilmavesilämpöpumppu on asennettu, huolto ja ylläpito ovat avainasemassa laitteen pitkäikäisyyden ja energiatehokkaan toiminnan kannalta. 

Laitteiston säännöllinen tarkastus ja huolto varmistavat sen, että järjestelmä toimii optimaalisesti ja turvallisesti vuodesta toiseen.

Tarkastus ja puhdistus:
Laitteen ulkoyksikkö tulee puhdistaa säännöllisesti, sillä sen tukkeutuminen voi heikentää laitteen tehoa ja lisätä energiankulutusta.

 • Laitteen toiminnan seuraaminen: Varmista, että laitteen lämmitystoiminto toimii asianmukaisesti.
 • Ulkoyksikön puhtaanapito: Pidä ulkoyksikkö puhtaana lehdistä ja muusta roskasta.

Ammattilaisen suorittama huolto:
Ilmavesilämpöpumppu vaatii yleensä ammattilaisen huoltoa n. 2-5 vuoden välein. Voit tarkistaa mallikohtaisen huoltovälin laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta tai valmistajan verkkosivuilta.

Ammattilaisen tekemässä huollossa tarkastetaan mm. seuraavat asiat:

 • Kylmäaineen määrä
 • Putkistojen ja sähköjohtojen kunto
 • Järjestelmän asianmukainen ja energiatehokas toiminta

Säännölliset tarkastukset ja huolto takaavat ilmavesilämpöpumpun moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Lisäksi ne varmistavat, että laitteisto toimii oikein, parantaen asuinmukavuutta.

On myös tärkeää huomioida, että ilmavesilämpöpumpun käytön yhteydessä ilmeneviä sähkö- tai kylmäainevikoja ei missään nimessä tule korjata itse, sillä ne ovat luvanvaraisia toimenpiteitä.

Laitteen energiatehokas toiminta säästää myös energiaa ja vähentää lämmityskustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Pyydä tarjous maalämpö- tai ilmavesilämpöpumpusta alan ammattilaiselta

Me RH Kylmätekniikalla olemme asentaneet satoja lämpöpumppuja asiakkaillemme ympäri pääkaupunkiseutua!

Usein kysytyt kysymykset

Ilma-vesilämpöpumpun asennus vaatii huolellista suunnittelua ja tietoa lainsäädännöstä, aikatauluista ja kustannuksista. 

Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä kysymyksiä asennusprosessiin liittyen.

Mitä lupia tarvitsen ilma-vesilämpöpumpun asennukseen?

Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen voi vaatia toimenpideluvan kunnasta, tontista ja asennuksen laajuudesta riippuen. 

Miten pitkään ilma-vesilämpöpumpun asennus yleensä kestää?

Asennusaika vaihtelee kohteen mukaan, mutta yleensä ilma-vesilämpöpumpun asennus kestää 1-3 päivää. Tämä sisältää ulko- ja sisäyksikön asennuksen sekä järjestelmän käynnistyksen ja testauksen.

Miten pitkään ilma-vesilämpöpumpun asennus yleensä kestää?

Asennusaika vaihtelee kohteen mukaan, mutta yleensä ilma-vesilämpöpumpun asennus kestää 1-3 päivää. Tämä sisältää ulko- ja sisäyksikön asennuksen sekä järjestelmän käynnistyksen ja testauksen.

Kuka on pätevä asentamaan ilma-vesilämpöpumpun?

Ilma-vesilämpöpumpun saa asentaa vain ammattitaitoinen ja valtuutettu asennusliike. Näin varmistetaan laitteen oikeaoppinen asennus ja käyttöikä. Laitteen asennukseen tarvitaan mm. sähkö-, putki-, ja kylmäaineluvat omaavaa asentajaa.

Mihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota asennettaessa ilma-vesilämpöpumppua vanhaan taloon?

Vanhoihin taloihin asennettaessa tulee kiinnittää huomiota rakenteiden kantavuuteen, putkiston kuntoon sekä riittävään ilmanvaihtoon. Lisäksi tulee varmistaa, että ulkoyksikkö sijoitetaan siten, ettei sen aiheuttama ääni häiritse asukkaita.

Mikä on tyypillinen asennettuna myytävän ilma-vesilämpöpumpun hinta?

Hinta vaihtelee eri tekijöiden, kuten laitteen tehon sekä asennuksen vaativuuden mukaan. Keskimäärin asennettuna myytävän ilma-vesilämpöpumpun hinta liikkuu 8 000-20 000 euron välillä.

Miten usein ilmavesilämpöpumppu pitää huoltaa?

Ilmavesilämpöpumppu vaatii yleensä ammattilaisen huoltoa n. 2-5 vuoden välein. Käyttäjän tulisi myös säännöllisesti varmistaa, että ulkoyksikkö on puhdas ja että laite toimii odotetulla tavalla.

Muut lukivat myös