Ilmalämpöpumppu vai vesi-ilmalämpöpumppu? Vertailu parhaan lämmitysratkaisun valintaan

Mikä erottaa ilmalämpöpumpun ilma-vesilämpöpumpusta? Otetaan tässä artikkelissa asiasta selvää, jotta tiedät valita juuri sinulle oikean vaihtoehdon.

Vesi-ilmalämpöpumpun sisäyksikkö
Joni Puskala
8.5.2024

Lämmitysratkaisuja vertaillessa tulee lähes poikkeuksetta vastaan kaksi yleistä vaihtoehtoa: ilmalämpöpumppu ja vesi-ilmalämpöpumppu.

Ilmalämpöpumppu toimii keräämällä lämpöä ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisätiloihin lämmönvaihtimen kautta. Se on suosittu vaihtoehto etenkin sähkölämmitteisissä taloissa, sillä se tarjoaa lähes poikkeuksetta huomattavia säästöjä sähkönkulutuksessa.

Vesi-ilmalämpöpumppu toimii muuten samalla tavalla, paitsi kerätty lämpö siirretään kodin vesikiertojärjestelmän sekä käyttöveden lämmittämiseen.

Valintaa tehdessä kannattaa ottaa huomioon ennen kaikkea kiinteistön koko, sen nykyinen lämmitysjärjestelmä sekä energiankulutus.

Uuden järjestelmän hinta, asennuksen vaativuus ja oma energiansäästötavoitteesi ovat myös tärkeitä tekijöitä. Investoinnin jälkeen molemmat järjestelmät voivat myös lisätä asuntosi arvoa markkinoilla, sillä kustannustehokas lämmitysjärjestelmä on monelle ostajaehdokkaalle tärkeä tekijä asuntokauppaa neuvotellessa.

Lue myös:

Gree ilmalämpöpumppu on nappivalinta Suomen olosuhteisiin

Esittelyssä Mitsubishi LN35

Mikä erottaa ilmalämpöpumpun ilma-vesilämpöpumpusta?

Molemmat järjestelmät tarjoavat energiatehokkaan tavan lämmittää asuntoa verrattuna perinteisiin sähkö- tai öljylämmitysjärjestelmiin, mutta niillä on kuitenkin merkittäviä eroja sekä toiminnassaan että soveltuvuudessaan erilaisiin kiinteistöihin.

Vesi-ilmalämpöpumppu kerää ulkoilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa ja siirtää sen talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Sen toiminta perustuu lämpöenergian siirtämiseen ulkoilmasta vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Prosessissa ulkoilman lämpö siirretään kylmäaineen avulla, joka höyrystyy ja kompressoidaan, minkä jälkeen se luovuttaa lämpöenergian vedelle.

Ilmavesilämpöpumpun toimintaprosessin vaiheet:

 • Energian kerääminen: Ulkoilman lämpö kerätään kylmäaineen avulla.
 • Energian siirto: Lämmennyt kylmäaine höyrystyy ja siirtää lämpöenergian.
 • Lämmitys: Lämpöenergia siirretään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Ilmalämpöpumpun lämmitysprosessi alkaa täysin samalla tavalla, kuin vesi-ilmalämpöpumpussakin. Suurin ero on kerätyn lämpöenergian kohde – ilmalämpöpumpussa lämpö päätyy sisäyksikön puhaltimen kautta suoraan sisäilmaan. Prosessi kääntyy viilennyksessä päinvastoin, ja sisältä otettu lämpö siirretään ulkoilmaan.

 • Laite hyödyntää uusiutuvaa energiaa, mikä tekee siitä energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisemmille lämmitysmenetelmille.

Sekä ilmalämpöpumpun että ilma-vesilämpöpumpun tuottama energia on pääosin uusiutuvaa energiaa, joten kumpikin vaihtoehto on varsin ympäristöystävällinen valinta. Laitteiden suurin ero on se, että ilma-vesilämpöpumppu kytketään rakennuksen vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään.

Ilmalämpöpumppua ei voida kytkeä vesikiertoiseen lämmönjakoon, joten se ei kykene lämmittämään rakennuksen käyttövettä lainkaan. Tällöin tarvitaan aina toinen järjestelmä, joka vastaa käyttöveden lämmittämisestä.

Ilmalämpöpumpun hyödyt ja käyttökohteet

Hyödyt kummankin lämpöpumpun käytössä ovat moninaiset. Ne vähentävät lämmityskuluja, tarjoavat miellyttävän sisäilman lämpötilan sekä toimivat tehokkaana ratkaisuna viilennyksessä.

Ilmalämpöpumpun käyttökohteet ovat laajat:

 • Pientalot ja kesämökit, joissa on tarve sekä lämmitykselle että viilennykselle.
 • Vanhemmat talot, joissa ei ole keskuslämmitystä, tai olemassa olevan järjestelmän täydennykseksi.
 • Toimisto- ja liiketilat, jotka hyötyvät ympärivuotisesta lämpötilan säätelystä.

Vesi-ilmalämpöpumpun hyödyt ja käyttökohteet

Vesi-ilmalämpöpumppu on tehokas ratkaisu erityisesti silloin, kun maalämpö ei ole mahdollinen tai taloudellinen vaihtoehto. Se vähentää merkittävästi lämmitykseen liittyviä kustannuksia ja voi toimia myös jäähdytykseen. Ilmavesilämpöpumpulla viilentäminen on kuitenkin harvinaisempaa, sillä se vaatii erillisen jäähdytinkonvertterin, joka on kuin pieni ilmalämpöpumppu.

Vesi-ilmalämpöpumppu voidaan asentaa myös esimerkiksi öljylämmityksen rinnalle, jolloin öljylämmitys toimii lämpöpumpun varajärjestelmänä.

 • Tehokkuus: Säästää energiaa ja vähentää lämmityskuluja.
 • Monikäyttöisyys: Soveltuu erinomaisesti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin.
 • Ympäristöystävällisyys: Vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja edistää uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Vesi-ilmalämpöpumppujen käyttökohteita ovat kerrostalot, rivitalot ja omakotitalot, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Laitteen hyödyt kohdistuvat sisäilman lämmityskulujen lisäksi myös käyttöveden lämmitykseen, joten kustannussäästöt ovat usein ilmalämpöpumppua suuremmat.

Ilma-vesilämpöpumppu lämmittää myös Suomen pakkasilla.
Ilma vesilämpöpumppu hyödyntää samankaltaista periaatetta kuin ilmalämpöpumppu mutta se siirtää lämmön veteen ilman sijaan

Vertailu: Ilmalämpöpumppu vs. Vesi-ilmalämpöpumppu

Lämpöpumppua valittaessa on tärkeää vertailla ilmalämpöpumpun ja vesi-ilmalämpöpumpun energiatehokkuutta, asennuksen vaatimuksia ja hankkeen kokonaiskustannuksia. Ilma-vesilämpöpumppu on lähtökohtaisesti kokonaishinnaltaan kalliimpi, mutta sen tuomat säästöt ovat suuremmat.

Energiatehokkuus

Ilmalämpöpumppu:

 • SCOP-arvo* yleensä 4-5
 • Mahdolliset säästöt jopa 30-40% lämmityskuluissa (huoneilman lämmitys)

Vesi-ilmalämpöpumppu:

 • SCOP-arvo* yleensä 4-5
 • Mahdolliset säästöt jopa 70-80% lämmityslaskussa (huoneilman ja käyttöveden lämmitys)

*SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) kertoo laitteen hyötysuhteen eri vuodenaikoina

Asennuksen vaatimukset

Ilmalämpöpumppu on usein nopeampi ja helpompi asentaa, sillä se ei vaadi merkittäviä putkitöitä muiden asennustöiden lisäksi. Ilma-vesilämpöpumpun asennus on haastavampi, sillä laite tulee kytkeä lämmönjakojärjestelmään asennuksen yhteydessä.

Ilmalämpöpumppu:

 • Helpompi ja nopeampi asentaa
 • Ei merkittäviä muutoksia rakenteisiin

Vesi-ilmalämpöpumppu:

 • Vaatii huolellisen mitoituksen
 • Asennus on usein monimutkaisempi ja kalliimpi

Kustannukset

Ilmavesilämpöpumppu on tehokkaampi ja käyttökohteiltaan kattavampi laite, joten se on usein myös huomattavasti kalliimpi hankinta. Vastaavasti ilmalämpöpumppu on hieman yksinkertaisempi laite, jonka kustannuksen jäävät vain murto-osaan ilmavesilämpöpumpusta.

Ilmalämpöpumppu:

 • Edullisempi hankinta- ja asennuskustannus
 • Hinta asennettuna vaihtelee noin 1500 – 3000 euron välillä

Vesi-ilmalämpöpumppu:

 • Korkeammat aloituskustannukset
 • Optimaalinen mitoitus maksimoi säästöt pitkällä aikavälillä
 • Hinta asennettuna vaihtelee 10 000 – 20 000 euron välillä
Rh Kylmätekniikan asentama ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumpulla on huomattavasti parempi energiatehokkuus rakennuksen lämmittämisessä verrattuna perinteiseen sähkönvastukseen perustuvaan sähkölämmitykseen

Käyttäjäkokemukset ja arvostelut

Ilmalämpöpumppujen osalta käyttäjät korostavat usein asennuksen helppoutta ja laitteiden kykyä laskea lämmityskustannuksia. Monet arvostavat myös kykyä jäähdyttää ilmaa kesäaikaan.

Ilma-vesilämpöpumpun käyttäjät mainitsevat sen hyödyiksi usein tehokkaan lämmityspotentiaalin ja tehokkaan toiminnan myös kylmemmissä olosuhteissa. Kuten ilmalämpöpumpuissakin, energiansäästö sähkö- tai öljylämmitykseen verrattuna on merkittävä – jopa 70-80%.

Tiivistettynä voidaan todeta, että kumpikin lämpöpumppuratkaisu on pitkällä aikavälillä miltei aina taloudellisesti kannattava hankinta, ja oikean laitteen määritteleminen juuri sinun kotiisi riippuu paljolti kohteen nykytilanteesta.

Ilmalämpöpumppuja asennetaan pääsääntöisesti kohteisiin, joissa ei ole ennestään vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vanhemmat asuinrakennukset, jotka lämpenevät suoralla sähkölämmityksellä tai vapaa-ajan asunnot, joissa ei ole kaukolämpöyhteyttä.

Ilmavesilämpöpumppu mahdollistaa huoneilman lisäksi myös käyttöveden lämmittämisen, joten se on kokonaisvaltaisempi lämmitysratkaisu. Se ei myöskään tarvitse välttämättä rinnalleen varajärjestelmää lainkaan, sillä useissa malleissa on sisäänrakennettu sähkövastus, joka kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti päälle.

Pyydä tarjous lämpöpumpusta

RH kylmätekniikka on asentanut satoja ilma- ja vesi-ilmalämpöpumppuja asiakkailleen ympäri pääkaupunkiseutua.

Yhteenveto – Kumpi lämpöpumppu sopii sinulle?

Lämmitysjärjestelmää valittaessa on punnittava henkilökohtaisia tarpeitasi ja kotisi ominaisuuksia. Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon lämpöpumpun mitoitus ja asennus, jotka ovat kriittisiä seikkoja optimaaliseen toimintaan ja energiatehokkuuteen.

Suurin päätökseen vaikuttava tekijä on usein nykyisen lämmönjakojärjestelmän rajoitteet: jos vesikiertoista lämmönjakoa ei ole rakennuksessa ennestään, sitä ei yleensä kannata lähteä pelkästään vesi-ilmalämpöpumpun vuoksi asentamaan.

Tällöin ilmalämpöpumppu on oivallinen valinta, sillä se tarjoaa merkittävät säästöt, vaikka käyttövesi lämmitettäisiin edelleen muulla lämmitysmuodolla.

Ilma-vesilämpöpumppu on usein oikea valinta kohteisiin, joissa öljy-, kaasu-, tai sähkölämmitys on elinikänsä päässä, ja lämmönjako tapahtuu olemassa olevan vesikierron avulla.

Muut lukivat myös